De Spoorlijn

Zelfbeheersing van baas en hond

Het gebeurd iedereen, de hond doet iets en jij reageert met een actie. Of jij doet iets en de hond reageert daar op.  Vaak denk je achteraf, heeft de actie het beoogde effect gehad. Meestal moet je bij jezelf erkennen dat het vaak een averechtse uitwerking heeft. Tijdens de workshop zelfbeheersing leer je om beheerst om te gaan met de actie en zie je dat dat een positief effect heeft op niet alleen je hond maar ook op jezelf. Ook dat hoe kalmer jij bent en reageert hoe kalmer ook de hond is en reageert.
Wanneer de hond zich leert beheersen kan je heel veel dingen van  hem of haar vragen omdat de hond weet dat de beloning komt, maar dat er eerst geduld uit geoefend dient te worde
n.